Magyarország megújul

Júniusi beszámoló (2011)

Nyomtatás

Júniusi hónapban megkezdődött a régi óvoda épületének felkészítése a képzésre és a foglalkoztatásra. Először a nagyobb takarítási munkálatok zajlottak, majd a zárak, szerelvények javításai és a mozgáskorlátozott feljáró kialakítása. A munkálatokban a Városi Kincstár nyújtott segítséget. A foglalkoztatottak az első napokban kitakarították a helységeket, az udvart, valamint berendezték fonópadokkal a tantermeket.

A képzés és foglalkoztatás elején megfogalmazódott a kiválasztási folyamat sikeressége, mert a 25 fő munkavállaló gyorsan elsajátította a vesszőfonás alapjait.

A mentorállási tevékenység az első héttől kezdve a mindennapok része lett. A szociális munkás sikeresen beilleszkedett a dolgozók csapatába. Így a felmerülő problémákat rögtön orvosolni tudta.

A pszichológus heti rendszerességgel foglalkozott a munkavállalókkal. A felszínre került (szociális munkás, valamint a munkáltatói jogok gyakorlója kompetenciájába nem tartózó) eseteket folyamatosan kezelte.

A júniusi hónap első felében elindult az empirikus kutatás, melyet a Napraforgó munkatársai és a program pszichológusa végzett. Ennek következtében kaptunk egy átfogó képet a csoport jelenlegi helyzetéről, amely megfelelő kiinduló pont a csoport fejlődésében. A kutatás nagyban segítette a mentorállási folyamatot, mivel felszínre hozott olyan egyéni problémákat, melyeket a mentoroknak kezelniük kell.

Június 6-7-én csapatépítő tréning következett, melynek célja volt, hogy a munkaviszonyba lépő 25 főt, egymással jól együttműködő csapattá kovácsolja. A csoportfoglalkozás a következőkre törekedett:

  • egymás jobb megismerése
  • egymásban való bizalom növelése
  • a közvetlen emberi/munkatársi kommunikáció megalapozása
  • az egyes tagok beilleszkedésének elősegítése (különös tekintettel a szociális, kulturális különbségekre)
  • saját jellem és az egyéni erősségek megmutatása egymásnak
  • egymás képességeinek, adottságainak tisztelete
  • egymásra hagyatkozás fokozása a feladatok teljesítése során

2011.június 14. és 17. között került sor az Egyéni Fejlődési- és Szolgáltatási Tervek kidolgozására, melyet a Napra Forgó szakemberei végeztek. Ez a munka a 25 fő résztvevő mindegyikével egyéni beszélgetés keretében zajlott. Célja az volt, hogy foglalkoztatottak aktuális élethelyzetével összekapcsolja a program általános céljait.

A képzés és foglalkoztatás előrehaladtával, a hónap végére elkészültek az első vessző termékek, melyek hűen tükrözték a csoport magas képességeit és a munkához való hozzáállásukat.
Sikerként könyvelhető el az első hónapban annak a hagyománynak a felélesztése, mikor a régi időkben összegyűltek a falubeliek és jó hangulatban, közösen munkálkodtak és hoztak létre mindennapi használati tárgyakat.

Petri Róbert
szakmai vezető